SlidesJS Standard Code Example

 
 

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจ จากนายสุนิรันดร์  รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล  โดยการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก  มะเร็งตับ  และมะเร็งลำไส้ใหญ่  ตรวจวัดความดันโลหิต  ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ  กายภาพบำบัด  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล

 
       

 

 
 

 

 

 

ชมรมสายใยรัก
ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์
 

 

 
 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook