SlidesJS Standard Code Example

 
 

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดอบรม เทคโนโลยีใหม่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณสุพจน์ ทนุบำรุง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด และคุณอังคณี อนันต์ตันติกุล หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดอบรม เรื่อง "เทคโนโลยีใหม่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายถาวร คำประเสริฐ นักเทคนิคการแพทย์ (B.Sc.(Medical Technology) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการอบรมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 2

 
   
       
       

 

 
 

 

 

 

ชมรมสายใยรัก
ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์
 

 

 
 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook