SlidesJS Standard Code Example


คลินิคทันตกรรม.
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลมิชชั่น ให้บริการตรวจ และรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฝันผุทุกประเภท โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยชาญเฉพาะทางทุกสาขา ให้คำปรึกษาทั้งในด้านทันตกรรมปัองกันและให้การบำบัดรักษา  เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพชองปากและฟันที่ดี.

โดยเปิดให้บริการ ดังนี้

- ทันตกรรมทั่วไป
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก
- ทันตกรรมโรคเหงือก
- ทันตกรรมรักษารากฟัน
- ทันตกรรมใส่ฟันปลอม และ การใส่รากฟันเทียม
- ศัลยกรรมช่องปาก + ใบหน้า
- เครื่องถ่ายภาพรังสีรอบศรีษะ

นอกจากบริการดังกล่าวแล้ว แผนกทันตกรรม ยังให้ความสำคัญกับทันตกรรมปลอดเชื้อด้วยการฆ่าเชื้อจากเครื่อง Autoclare สำหรับ เครื่องมือบางชนิดหลังผ่านการใช้งานแล้ว เช่น ถุงมือ, ท่อดูดน้ำลาย รวมทั้งเข็มฉีดยา

สอบถามข้อมูลเพื่มเติม โทร. 076-237220 ต่อ  133, 134  หรือสายตรง  076-237228

ติดต่อทำนัดแผนกทันตกรรม คลิ๊กที่นี่.  คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก บริการ
ชมรมสายใยรัก
ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์
 

 

 
 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook