SlidesJS Standard Code Example


ห้องปฏิบัติการ.

บริการทางห้องปฏิบัติการ ( LAB )  นักเทคนิคการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ  เปิดให้บริการตลอด  24  ชั่วโมง   ให้บริการตรวจวิเคราะห์  ทั้งการวิเคราะห์ทางเคมี  ทางพยาธิวิทยา  และการตรวจเพาะเชื้อ

   คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก บริการ
ชมรมสายใยรัก
ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์
 

 

 
 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook