SlidesJS Standard Code Example

คลินิกกุมารเวช
คลินิกกุมารเวช.

ให้บริการตรวจรักษาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก  ส่งเสริมและพัฒนาการ  การเจริญเติบโตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  1. การดูแลทารกแรกเกิด  ให้บริการตรวจสุขภาพในทารกแรกเกิด  รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลทารกในแต่ละช่วงวัย
  2. การดูแลเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ – หอบหืด  ให้บริการตรวจรักษาและทดสอบภูมิแพ้ ( Pitch Test)
  3. โรคทางเดินอาหารในเด็ก  ให้บริการตรวจรักษาและแนะนำในการดูแลผู้ป่วยเด็กเฉพาะทาง
  4. จิตเวชเด็กและพัฒนาการ  โดยทีมงานจิตแพทย์เด็ก  รวมถึงการฝึกพูด,  แก้ไขเด็กสมาธิสั้นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ให้มีความเหมาะสมตามวัย
 

 

   คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก บริการ
ชมรมสายใยรัก
ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์
 

 

 
 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook