SlidesJS Standard Code Example

กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  คลินิคกายภาพบำบัดให้คำปรึกษา ให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการของผู้ป่วย หรือผู้พิการให้กลับสู่ภาวะปกติ หรือใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุด โดยเป็นการฝึกเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อเพื่มขึ้น เนป้องกันการเกิดข้อยึดติด แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติที่สุด

เนื่องจากทางแผนกกายภาพบำบัดมีเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพหลายเครื่อง

1.  เครื่อง Ultrasound เป็นคลื่นเสียงที่ใช้ความถี่สูงในการรักษา โดยใช้แรงสั่นสะเทือนของพลังงานกล ในทางกายภาพบำบัดจะใช้ถี่ในการรักษาในช่วง 0.5 - 3 MHZ

2. Microwave diatherapy
  จัดเป็น... tromagnatic radiarion ใช้ความถี่ในการรักษาในช่วง 2450 MHZ ความยาวคลื่น 12.245 cm.
เนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยน้ำมากจะมีการดูดกลืนคลื่นไมโคร ได้ดี เช่่น ในชั้นของกล้ามเนื้อ โดยความร้อนที่เกิดไฟที่ผิวหนังหรือชั้น Subcutaneus fat นั้นจะน้อย เพราะมี water content น้อย
คลื่นไมโครเวฟที่เข้าสู่เนื้อเยื่อนั้นมิใช่พลังงานความร้อนแต่เป็นพลังงาน electromagnatic radiation ที่เข้าสู่เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อจะมีการดูดกลืน พลังงานดังกล่าวเข้าไปจึงแปลเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ไปเป็นพลังงานความร้อนภายในเนื้อเยื่อ

3. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimelator) กระตุ้นกล้ามเนื้อและช่วยลดอาการปวด
เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำนำไปกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทเพื่อให้ร่างกายมีการตอบสนองทางสรีระวิทยาเพื่อการรักษา กล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นจะมีการหดตัวและคลายตัว เส้นประสาทที่ถูกกระตุ้นจะสร้างสารลดปวด indication กระแสไฟฟ้าจะกระทำเพื่อให้เกิดผลการตอบสนองทางสรีวิทยา โดยส่วนมากการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าจะกระทำเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถทำเองได้ เนื่องจากอาการปวด การจำกัดเคลื่อนไหว ความผิดปกติของระบบ neuromuscular

4. Hot pack
ผลการรักษา
1. ช่วยทำให้เนื้อเยื่อพังผืดตัวออก
2. ลดการติดขัดข้องข้อต่อ
3. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
4. ลดปวด
5. ช่วยลดอาการปวดที่เกิดจากการอักเสบหรืออาการบวมน้ำ
6. ช่วยเพื่มการไหลเวียน

5. เครื่อง Traction เพื่อลดแรงกดทับจากหมอนรองกระดูกต่อเส้นประสาท

โรคที่สามารถใช้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้แก่

1. ปัญหาโรคกระดูกและข้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ข้อติดแข็ง กล้ามเนื้อลีบเล็ก กระดูกทับเส้นประสาท ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ อุบัติเหตุต่างๆ ปวดหัวเรื้อรัง
2. ปัญหาโรคทางระบบประสาทเช่น อัมพาตครึ่งซึก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตทั้งตัว
3. ปํญหาโรคทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด

คลินิกกายภาพบำบัดให้การรักษาโดยวิธีทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น

1.   รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อน (Diathermy)
2.   รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
3.   การดึง (Traction)
4.   การประคบความร้อน (Hot pack)
5.   การคัดและดึง (Joint mobilization) ลดแรงดึงตัวของเส้น
6.   การนวด (Massage)
7.   การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation) เพื่อลดปวด
8.   การออกกำลังเพื่มช่วงการเคลื่อนใหว (ROM exercise)
9.   การออกกำลังเพื่มความแข็งแรง (Strengthening exercise)
10. การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive exercise)
11. การฝึกเดิน (Gait training)
12. การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training)

คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต พร้อมให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพบำบัด พร้อมทีมงานที่มีประสพการณ์และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็น (076) 237220-6

   คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับเข้าสู่หน้าหลัก บริการ
ชมรมสายใยรัก
ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์
 

 

 
 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook